Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rosenkruciáni a ich alchymistická činnost

1. 4. 2011

Rosenkruciáni (Rozenkreutz)

Rosenkruciáni, alebo tiež bratia Rúžového kríža, je medzinárodne spoločenstvo, ktorého členovia sú ľudia na intelektuálne vyššej úrovni. Podstata Rosenkruciánov spočíva v predávaní pradávnej a predsa len vždy múdrosti o vývoji ľudského bytia. Tieto múdrosti boli vždy predávané v primeranej forme danej dobe.

I keď vznik rádu sa datuje od 14. storočia, jeho korene siahajú až do Starého Egypta, až do obdobia vlády faraóna Amenhotepa IV., a jeho manželky Nefertijti. V tomto období Staroveku sa začaly otvárať školy mystérií, kde sa vzdelávali umelci, filozofovia a vedci. Zoznamovali sa zde s učením o Bohovi a človeku. Do Egypta tak prúdili učenci z rôznych zemí a po načerpaní vedomostí sa vracali domov, kde učenie šírili ďalej. Mimo teoretického učenia sa šírili iniciatívy a rituály. Takto postupne v rôznych kútoch sveta vznikaly prvé rády pod rôznymi názvami. Členovia rádu sa s vývojom doby museli skrývať, pretože boli prenásledovaný cirkvou.

V r. 1459 sa vysoká duchovná bytosť prevtelila do ľudskej osobnosti, ktorá niesla meno Christian Rosenkreutz. Táto osobnosť pôsobila ako učiteľ zasvätených žiakov. Táto spirituálna individualita pôsobila vždy ako vodca rosenkruciánskeho učenia. Do 18. storočia sa bratstva, majúce prísne pravidlá, uzatvárali pred vonkajším svetom.

V 18. storočí bratstvo preniklo do strednej Európy a rosenkruciánske múdrosti sa začali šíriť do kultúry a literatúry. Najväčšia osobnosť tejto doby bol J. W. Goethe, ktorý vo svojich dielach podal najhlbšie múdrosti.

V 19. storočí rosenkruciánske vedomosti museli ustúpiť do úzadia a opäť sa v 20. storočí sprístupnili jeho pramene. V tomto storočí bol výraznou osobnosťou rosenkruciánov Rudolf Steiner, ktorý svojim jasnovidením predával múdrosti skryté mimo náš svet.

Pred II. Svetovou válkou bolo učenie zachytené v knihách, prevezené do USA a jedine tak sa mohlo zachovať. Po válke sa vrátilo späť do všetkých zemí Európy a opäť došlo k zakladaniu nových rádov. V súčasnej dobe je rád zastúpený v deväťdesiatich štátoch.

Rosenkruciánska činnosť sa tiež prejavila v Česku a na Morave, hlavne v 18. storočí. Základom učenia bratstiev bol výklad kabaly, číselná symbolika, mágia, alchýmia a experimentálna prírodoveda. Sídlo rádu bolo v Brne a v Prahe.

K rosenkruciánom patrili - H. P- Blavatská, J. A. Komenský, Descartes a mnoho ďalších zvučných mien. Z britských rosenkruciánov vznikol Hermetický rád Golden Down (Zlatý úsvit) - členmi boli Mathers, Westcott, Crowley, Machen, Yeats. V Nemecku vznikol Vril a Thule.

Alchymistická činnosť ako liek ľudstva

Objavenie kameňa mudrcov je vonkajší symbol vnútornej sebarealizácie alchymistu. Odtiaľto sú dva výklady alchýmie, "exoterický" a "ezoterický".

1. Podľa exoterického výkladu e alchýmia praktická veda prípravy látky na kameň mudrcov, s ktorým môže byť premenený kov na zlato a predĺžený život. Tento aspekt hraje kľúčovu roľu v histórii a vývoji vedy.

2. Pre ezoterickú tradíciu je premena na zlato symbolická činnosť. Tá stojí za námahou človeka, oduševniť svoju podstatu a tak zhotoviť zlato duchovného osvietenia. Od najstarších dob má ezoterická tradícia predávať pravdy o zložení sveta, miestu ľudstva vo vesmíre, povahe ducha a cieľu života.

Známi alchymisti boli medzi inými Paracelsus, otec modernej farmácie, Jan Baptist van Helmont, ktorý dokázal existenciu plynov, Johann Friedrich Böttger, objaviteľ porcelánu v Európe a Robert Boyle, ktorý položil základy modernej chémie. Pozoruhodné je, že tiež Isaac Newton sa často zamýšľal nad alchymistickými rukopismi.

NÁZOR DUCHOVNEJ ŠKOLY KRÍŽA S RUŽOU- na alchýmiu vyjadril Jan van Rijckenborgh takto: „Na alchýmiu sú dva názory: v jednom ide o premenu kovu, takže o výrobu zlata z neušľachtilých kovov a v druhom o duchovnú premenu kovu- o zlato ducha. Toto zlato musí byť oslobodené z nízkosti a povzbudené k výšinám. Prvý pohľad je nesprávny, druhý obsahuje ako veľký cieľ človeka pravdu. No nič to ešte nevypovedá o alchýmii rozenkreutziánov.

Čo je alchýmia? To sa stáva zrejmím keď odstránime zastrenie. Žije­me v chemickej sfére hmotného sveta, v nadiru hmoty. Tento svet je zlúčeninou elementov, síl, nerastov a kovov. Je prenikaný duchovnov esenciov- Kristus. Úlohou tejto duchovnej energie je trvalo obnovovať hmotný svet v jeho pôvodnej čistote a poháňať ho v jeho rozvíjajúcom sa živote. Kristus k tomu používa pomoc západnej školy mystérií. Za každým procesom obnovovania a rozlamovania stojí rád Kríža s Ružou, ktorý je horúčkovito aktívny v každej oblasti v službe Krista. To je alchýmia rozenkreutz.

Alchymistické deje rozenkreutz ovlivnia všetky oblasti vedy, umenia a náboženstva. Ide o oslobodenie "zlata ducha", o vývoj ľudstva. Alchymistická činnosť rozenkreutz pôsobí ako liek k uzdraveniu ľudstva.

PREHĽAD ALCHÝMIE- by bol neúplný, keby neboly zmienené niektoré práce Carla Gustava Junga. Veľmi sa zaujímal o alchýmiu a využil ju na psychologickej úrovni. Jeho poznatky boli priekopnícke a sú stále ešte dôležité pre ním inšpirovanú psychológiu a filozofiu. Týmito prácami sú Psychológia a alchýmia.

Tieto práce pojednávajú o oddelení a zjednotení protikladov na podvedomej alebo duševnej úrovni, ako sú symbolicky vyjadrenia v alchymistickej práci. C. G. Jung nachádza zhodu medzi úsilím o "kameň mudrcov" v alchýmii a Kristovou ideou.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

administrátor odpoveď

(Lilith, 12. 11. 2011 16:19)

Žiaľ o nikom takom neviem. Je to škoda, myslím si, že by bolo celkom dosť záujemcov.

enochiansky jazyk

(niesom registrovany, 11. 11. 2011 22:57)

nevies nahodou kto vie a chce ucit enoch. jazyk