Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sedem hriechov

18. 7. 2011

Zoznam siedmych smrteľných hriechov:

1. Pýcha- Najzávažnejší zo všetkých hriechov a tiež ten, z ktorého pochádzajú ostatné hriechy. Je definovaný ako túžba po vyššej atraktivite a dôležitosti ako majú ostatní. Toto slovo sa dá tiež vyjadriť ako: nadutosť, domýšľavosť, povýšenosť, prehnaná sebeúcta,  nerozumná nadradenosť kvôli kráse, bohatstvu, postavení v spoločnosti alebo nadaniu. Pýcha sa prejavuje nadradeným chovaním.

2. Lakomosť- Vyznačuje sa túžbou po čo najväčšom majetku a realizovaním tejto túžby.

3. Závisť

4. Hnev- Hnev sa prejavuje nekontrolovateľnými pocitmi zlosti a nenávisti voči inej osobe.

5. Smilstvo- Označuje premrštenú túžbu po sexuálnom uspokojení. Zahŕňa tiež neveru.

6. Obžerstvo- Požívanie potravy a nápojov v neprimeraných množstvách.

7. Lenivosť- Odmietanie využívania potenciálu svojich schopností.

Sedem hlavných hriechov podľa démonológie Binsfelda:


V roku 1589 priradil Peter Binsfeld ku každému hriechu jedného z biblických démonov.
 
1. Pýcha: Lucifer
2. Lakomosť: Mammon
3. Závisť: Leviatan
4. Hnev: Satan
5. Smilstvo: Asmodeus
6. Obžerstvo: Belzebub
7. Lenivosť: Belfegor
 
Z pohľadu Satanizmu:
 
La Veyov satanizmus považuje všetky kresťanské hriechy za pozitívne ak vedú k uspokojeniu hriešnika. Označuje ich za "takzvané" hriechy, pretože nesúhlasí s názorom na ich škodlivosť, ale naopak ich popieranie považuje za zhubné. Považuje ich za prejav prirodzených inštiktov, ktoré nie je nutné potlačovať. Satanská biblia uvádza ako 8. bod svojho Devatera:  „Satan znamená všechny takzvané hříchy, jelikož vedou k fyzickému, mentálnímu nebo emočnímu uspokojení.“ Namiesto sebazničujúcej obetavosti, pokore a altruizmu stavia do popredia vzájomnosť, zodpovednosť a spoločný prospech, pričom v kresťanstve a jeho morálke tieto hodnoty nenachádza.