Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kľúč II.

Kľúč II.

Prepis podľa Deeho verzie:

Adgt upaah zong om faaip sald, viiu l? sobam ialprg izazaz piadph; casarma abramg ta talho paracleda, q ta lorlsq turbs ooge baltoh. Givi chis lusd orri, od micalp chis bia ozongon; lap noan trof cors ta ge, o q manin iaidon. Torzu, gohe l; * zacar, ca, c noqod; zamran micalzo, od ozazm urelp; lap zir IOIAD.

Prepis podľa Golden Dawn verzie:

Adagita vau-pa-ahe zodonugonu fa-a-ipe salada! Vi-i-vau el! Sobame ial-pereji i-zoda-zodazod pi-adapehe casarema aberameji ta ta-labo paracaleda qo-ta lores-el-qo turebesa ooge balatohe! Giui cahisa lusada oreri od micalapape cahisa bia ozodonugonu! lape noanu tarofe coresa tage o-quo maninu IA-I-DON. Torezodu! gohe-el, zodacare eca ca-no-quoda! zodameranu micalazodo od ozodazodame vaurelar; lape zodir IOIAD!

Výslovnosť:

Ah.deh.geh.teh Veh.pah.ah Zod.oh.neh.goh.meh Eff.ah.ah.í.peh Sah.el.deh, Veh.í.í.veh El, Soh.bah.meh Í.ah.el.par.geh Í.zod.ah.zod.ah.zod Pí.ah.deh.peh:

Kah.sah.reh.mah Ah.bar.ah.meh.geh Tah Tah.el.hoh Pah.rah.keh.leh.dah, Qu.tah Loh.ar.ess.el.qu Teh.veh.ar.bess Oh.oh.geh Bah.el.toh. Gí.ví Keh.hí.ess El.vess.deh Oh.reh.reh.í, Oh.deh Mí.kah.el.peh Keh.í.ess Bí.ah Oh.zod.oh.neh.goh.neh, Lah.peh Noh.ah.neh Tar.oh.eff Koh.reh.ess Tah.geh, Oh.qu Mah.ní.neh Í.ah.í.don.neh. Toh.ar.zod.veh Goh.eh.el:

Zod.ah.kah.reh Kah Keh.noh.qu.oh.deh:

Zod.ah.mar.ah.neh Mí.kah.el.zod.oh:

Oh.deh Oh.zod.ah.zod.meh Var.el.peh:

Lah.peh Zod.í.ar Í.Oh.Í.Ah.Deh!

Preklad v češtine:

Mohou Křídla větrů porozuměti vašim zázračným hlasům, ó vy, kteříž jste Druzí z Prvního? Kteréž Hořící Plameny utvořily v hlubinách mých čelistí; kteréž jsem připravil jakožto poháry pro svatbu či jakož květiny vykvetlé do krásy pro komnatu spravedlnosti. Silnější jsou vaše nohy nežli holý kámen a mocnější jsou vaše hlasy nežli rozličné větry; neboť stali jste se chrámem, jehož není, nežli v mysli Všemohoucího. Povstaňte, jak přikazuje vám První! Pohněte se k jeho služebníkům! Ukažte se ve své moci a učiňte mně jasnovidným věcí, neboť jsem z Toho, kterýž žije navěky.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář