Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kľúč IX.

Kľúč IX.

Prepis podľa Deeho verzie:

Micaolz bransg prgel, napta ialpor (ds brin efafafe p vonpho olani od obza, sobca upaah chis tatan, od trabab balie) alar lusda soboln, od chis holq c noqodi CIAL. Vnal aldon mom caosgo ta las ollor gnay limlal. Amma chis sobca madrid z chis! Ooanoan chis aviny drilpin caosgin, od butmoni parm zumvi cnila: daziz ethamza childao, od mirc ozol chis pidiai collal. Vlcinina sobam ucim, bagle iad baltoh chirlan par. * niiso (od ip efafafe)! Bagle a cocasb i cors ta (ca) vnig blior.

Prepis podľa Golden Dawn verzie:

Micaoli beranusaji perejala napeta ialapore, das barinu efafaje PE vaunupeho olani od obezoda, soba-ca upaahe cahisa tatanu od tarananu balie, alare busada so-bolunu od cahisa hoel-qo ca-no-quodi CIAL. Vaunesa aladonu mom caosago ta iasa olalore ginai limelala. Amema cahisa sobra madarida zod cahisa! Ooa moanu cahisa avini darilapi caosajinu: od butamoni pareme zodumebi canilu. Dazodisa etahamezoda cahisa dao, od mireka ozodola cahisa pidiai Colalala. Ul ci ninu a sabame ucime. Bajile? IAD BALATOHE cahirelanu pare! NIISO! od ípe ofafafe; bajile a-cocasahe icoresaka a uniji beliore.

Výslovnosť:

Mí.kah.oh.leh.í Beh.rah.neh.ess.geh Peh.reh.geh.el Nah.peh.tah Í.ah.el.poh.ar Deh.ess Beh.rí.neh Eff Ah.eff.ah.eff.eh "Peh" Voh.neh.peh.hoh Oh.lah.ní Oh.deh Oh.beh.zod.ah:

Soh.beh.kah Veh.pah.ah Keh.í.ess Tah.tah.neh Oh.deh Teh.rah.nah.neh Bah.el.í.eh, Ah.el.ah.reh Luh.seh.dah Soh.boh.el.neh Oh.deh Keh.í.ess Hoh.el.quh Keh.neh.oh.quh.oh.dí "Kí.ah.el." Veh.nah.el Ah.leh.doh.neh Moh.em Kah.oh.ess.goh Tah Lah.ess Oh.el.loh.ar Geh.nah.í Lí.meh.leh.ah.el:

Ah.meh.mah Keh.í.í.ess Soh.beh.kah Mah.deh.rí.deh Zod Keh.í.ess:

Oh.oh.ah.noh.ah.neh Keh.í.ess Ah.uh.í.ní Deh.rí.el.pí Kah.oh.ess.gí.neh, Oh.deh Buh.teh.moh.ní Pah.reh.em Zod.uh.meh.veh.í Keh.ní.el.ah:

Dah.zodí.ess Eh.teh.ah.em.zod Ah Keh.í.el.dah.oh, Oh.deh Mí.reh.keh Oh.zod.oh.el Keh.í.ess Pí.dí.ah.í Koh.leh.lah.el. Veh.leh.kí.ní.neh Ah Soh.bah.em Veh.kí.em. Bah.geh.leh? Í.Ah.Deh Bah.el.toh Keh.í.reh.lah.neh Peh.ar!

Ní.í.ess.oh, Oh.deh Í.peh Oh.eff.ah.eff.ah.eff.eh. Bah.geh.leh Ah Koh.kah.ess.beh Í.koh.reh.ess.kah Veh.ní.geh Beh.leh.í.oh.reh.


"Peh" (P) = 8

"Kí.ah.el" (KIAL) = 9996

Preklad v češtine:

Mocná ohnivá stráž s dvoubřitými plamennými meči (kteráž má misek hněvu osm na dvakráte a půl; jejíž Křídla jsou z pelyňku a solné dřeně), jejíž nohy na západ šlapou, čítajíce s vyslanci svými 9996. Tito shromažďují mech Země tak jakož boháč pokladu svého. Prokleti jsou ti, jejichž nepravostí se to týká! V očích jejich mlýnské kameny jsou větší nežli země a z úst jejich tečou moře krve. Jejichž hlavy pokrývá démant a na rukou jejich jsou mramorové rukávy. Šťasten jest ten, na něhož se nemračí. A nač? Bůh spravedlnosti se v nich raduje. Vejděte, nikoli však misky vaše! Neboť čas jest jakožto vytoužená útěcha.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář