Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kľúč V.

Kľúč V.

Prepis podľa Deeho verzie:

Sapah, zimii d diu (uiv), od noas ta quanis adroch, dorphal caosg, od faonts piripsol ta blior; casarm amipzi nazarth AF, od dlugar zizop zlida caosgi tol torgi; od z chis e siasch l ta viu, od iaod thild, ds hubar PEOAL, soba cormfa chis ta la, uls od q cocasb. Ca niis od darbs qaas: * f etharzi od bliora; iaial ednas cicles, bagle ge IAD i l.

Prepis podľa Golden Dawn verzie:

Sapahe zodimii du-i-be, od noasa ta qu-a-nis, adarocahe dorepehal caosagi od faonutas peripeso ta-be-liore. Casareme A-me-ipezodi na-zodaretahe AFA; od dalugare zodizodope zodelida caosaji tol-toregi; od zod-cahisa esiasacahe El ta-vi-vau; od iao-d tahilada das hubare PE-O-AL; soba coremefa cahisa ta Ela Vaulasa od Quo-Co-Casabe. Eca niisa od darebesa quo-a-asa: fetahe-ar-ezodi od beliora: ia-ial eda-nasa cicalesa; bagile Ge-iad I-el!

Výslovnosť:

Sah.pah Zodí.mí.í Duh.í.beh Oh.deh Noh.ah.ess Tah.quh.ah.ní.ess Ah.deh.roh.keh, Doh.reh.peh.hah.el Kah.oh.seh.geh Oh.deh Eff.ah.oh.neh.teh.seh Peh.rí.peh.soh.el Tah.beh.lí.oh.reh. Kah.sah.reh.meh Ah.mí.peh.zodí Nah.zod.ah.reh.teh "Ah.eff" Oh.deh Deh.luh.gah.reh Zodí.zod.oh.peh Zod.el.í.dah Kah.oh.ess.gí Toh.el Toh.reh.gí:

Oh.deh Zod.keh.í.ess Ess.í.ah.seh.keh El Tah.ví.uh Oh.deh Í.ah.oh.deh Teh.í.el.deh Deh.ess Huh.bah.reh "Peh.oh.ah.el" Soh.bah Koh.reh.meh.eff.ah Keh.í.ess Tah Lah Veh.el.ess Oh.deh Qu.koh.kah.seh.beh. Kah Ní.í.ess Oh.deh Dah.reh.beh.ess Qu.ah.ah.ess:

Eff.eh.teh.ah.reh.zod.í Oh.deh Beh.lí.oh.rah:

Í.ah.í.ah.el Eh.deh.nah.seh Kí.keh.leh.ess:

Bah.geh.leh? Geh.í.ah.deh Í El


"Ah.eff" (AF) = 19

"Peh.oh.ah.el" (PEOAL) = 69636

Preklad v češtine:

Mocné Hlasy vstoupily do třetího úhlu a staly se jakoby olivami z Hory Olivetské, shlížejíce s potěšením na Zemi a přebývajíce v záři nebes jakožto věční utěšovatelé; k nimž jsem připoutal pilířů potěšení 19 a dal jim nádoby, by zalévaly Zemi s jejími tvory, jsouce bratry prvního a druhého a počátkem svých vlastních míst, jež jsou ozdobena nepřetržitě hořícími lampami 69636, jejichž počet jest stejný jakož u prvních, konců a obsahů času. Pročež přijďte a poslechněte své stvoření; navštivte nás v míru a účasti; suďte nás coby dědice tajemství svých. A nač? Náš Pán a Vládce jest jenom jeden.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář