Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kľúč VII.

Kľúč VII.

Prepis podľa Deeho verzie:

Raas i salman paradiz, oecrimi aao ialpirgah, quiin enay butmon, odi noas NI paradial, casarmg ugear chirlan; od zonac luciftian, cors ta vaul zirn tol hami; soba londoh od miam chis ta d od es, umadea od pi bliar, othil rit od miam. * c noqol rit, zacar, zamran, oecrimi qaada; od o micaolz aaiom; bagle papnor i dlugam lonshi, od umplif ugegi bigl-IAD.

Prepis podľa Golden Dawn verzie:

Ra-asa isalamanu para-di-zoda oe-cari-mi aao iala-piregahe Qui-inu. Enai butamonu od inoasa NI pa-ra-diala. Casaremeji ujeare cahirelanu, od zodonace lucifatianu, caresa ta vavale-zodirenu tol-hami. Soba lonudohe od nuame cahisa ta Da o Desa vo-ma-dea od pi-beliare itahila rita od miame ca-ni-quola rita! Zodacare! Zodameranu! Iecarimi Quo-a-dahe od I-mica-ol-zododa aaiome. Bajireje papenore idalugama elonusahi-od umapelifa vau-ge-ji Bijil--IAD!

Výslovnosť:

Rah.ah.ess Í.ess.ah.el.mah.neh Pah.rah.dí.zod.oh.deh Oh.eh.keh.rí.mí Ah.ah.oh Í.ah.el.pí.reh.gah Quh.í.í.neh Eh.nah.í Buh.teh.moh.neh:

Oh.deh Í.noh.ah.seh "Neh.í" Pah.rah.dí.ah.el Kah.sah.reh.meh.geh Veh.geh.ar Keh.í.reh.lah.neh, Oh.deh Zod.oh.nah.keh Luh.kí.eff.tí.ah.neh Koh.reh.ess Tah Vah.uh.el Zodí.reh.neh Toh.leh.ah.mí. Soh.bah Loh.neh.doh Oh.deh Mí.ah.em Keh.í.ess Tah.deh Oh.deh.ess Veh.mah.deh.ah Oh.deh Pí.beh.lí.ar, Oh.teh.í.el Rí.teh Oh.deh Mí.ah.em. Keh.noh.quh.oh.el Rí.teh:

Zod.ah.kah.reh, Zod.ah.meh.rah.neh:

Oh.eh.keh.rí.mí Qu.ah.dah Oh.deh Oh.mí.kah.oh.el.zod Ah.ah.í.oh.em. Bah.geh.leh Pah.peh.noh.ar Í.deh.luh.gah.meh Loh.neh.seh.í Oh.deh Veh.meh.peh.lí.eff Veh.geh.gí Bí.geh.el.í.ah.deh.


"Neh.í" (NI) = 28

Preklad v češtine:

Východ jest domem panen pějících chvály mezi Plameny první slávy, kdež Pán otevřel ústa svá a ony se staly 28 živými příbytky, v nichž se zaraduje síla mužů; i oděni jsou do ozdob jasu, takových, že divů působí na všechna stvoření; jejichž království a trvání jsou jakož třetí a čtvrtý, silné věže a místa útěchy, místa milosti a trvání. Ó Služebníci Milosti, dejte se do pohybu, zjevte se, pějte chvály na Stvořitele a buďte mocní mezi námi; neboť paměti této jest dána moc a naše síla roste v našem Utěšiteli.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář