Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kľúč VIII.

Kľúč VIII.

Prepis podľa Deeho verzie:

Bazm, elo, i ta piripson oln nazavabh OX, casarmg uran chis vgeg; ds abramg baltoha, goho iad; soba mian trian ta lolcis abai vovin, od aziagiar rior. Irgil chis da ds paaox busd caosgo, ds chis, od ip uran teloch cacrg oi salman loncho, od vovina carbaf * niiso, bagle momao siaion, od mabza iad OI, as, momar poilp. Niis, zamran ciaofi caosgo, od bliors, od cors i ta abramig.

Prepis podľa Golden Dawn verzie:

Bazodemelo i ta pi-ripesonu olanu Na-zodavabebe OX. Casaremeji varanu cahisa vaugeji asa berameji balatoha: goho IAD. Soba miame tarianu ta Iolacis Abaivoninu od azodiajiere riore. Irejila cahisa da das pa-aox busada Caosago, das cahisa od ipuranu telocahe cacureji oisalamahe lonucaho od Vovina carebafe? NIISO! bagile avavago hohon. NIISO! bagile momao siaionu, od mabezoda IAD oi asa-momare poilape. NIIASA! Zodameranu ciaosi caosago od belioresa od coresi ta a beramiji.

Výslovnosť:

Bah.zod.em.el.oh Í.tah Pí.rí.peh.soh.neh Oh.el.neh Nah.zod.ah.vah.beh "Oh.tz":

Kah.sah.reh.meh.geh Veh.rah.neh Keh.í.ess Veh.geh.gí Deh.sah.beh.rah.meh.geh Bah.el.toh.ah Goh.oh Ee.Ah.Deh:

Soh.bah Mí.ah.neh Teh.rí.ah.neh Tah Loh.leh.kí.ess Ah.bah.í.uh.oh.ní.neh Oh.deh Ah.zodí.ah.gí.eh.reh Rí.oh.reh. Í.reh.gí.el Keh.í.ess Dah Deh.ess Pah.ah.oh.tz Buh.seh.deh Kah.oh.seh.goh, Deh.ess Keh.í.ess, Oh.dí.puh.rah.en Teh.el.oh.ah, Kah.keh.reh.geh Oh Í.ess.ah.el.mah.neh Loh.neh.keh.oh Oh.deh Voh.uh.í.nah Kah.reh.bah.eff? Ní.í.ess.oh, Bah.geh.leh Ah.uh.ah.uh.ah.goh Goh.oh.neh:

Ní.í.ess.oh, Bah.geh.leh Moh.mah.oh Sí.ah.í.oh.neh Oh.deh Mah.beh.zod.ah Í.Ah.Deh Oh Í, Ah.ess Moh.mar, Poh.í.el.peh. Ní.í.ess, Zod.ah.meh.rah.neh Kí.ah.oh.eff.í Kah.oh.ess.goh Oh.deh Beh.lí.oh.reh.ess Oh.deh Koh.reh.seh.í Tah Ah.beh.rah.mí.geh.


"Oh.tz" (OX) = 26

Preklad (cz):

Poledne, první, jest jakož třetí nebe učiněné z hiacintových pilířů 26, v němž starší se stali silnými; kteréž jsem připravil pro svou vlastní spravedlnost, praví Pán; jehož dlouhé trvání bude jakož spony pro dorážejícího draka a pro sklizeň vdovy. Kolik jest těch, kteříž zůstávají ve slávě Země, kteříž jsou a neuzří smrti, dokud dům tento nepadne a drak neklesne! Odejdi, neboť Hromy promluvily; odejdi, neboť koruny chrámu a plášť toho, kterýž jest a byl a bude korunován, jsou rozděleny. Přijď, zjev se k hrůze Země a k naší útěše, a těch, jež jsou připraveni.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář