Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kľúč X.

Kľúč X.

Prepis podľa Deeho verzie:

Coraxo, chis cormp od blans lucal aziazior paeb, soba lilonon chis OP virq eophan od raclir maasi bagle caosgi, ds ialpon dosig od basgim, od oxex dazis siatris, od salbrox cynxir faboan. Unal chis const ds DAOX cocasg ol oanio yorb eors vohim gizyax, od matb cocasg plosi molvi, ds page ip, larag om droln matorb cocasb. Emna l patralx yolci matb, nomig monons olora gnay angelard. Ohio ohio ohio ohio ohio ohio noib ohio caosgon, bagle madrid i, zir od, chiso drilpa. * niiso crip ip nidali.

Prepis podľa Golden Dawn verzie:

Coraxo cahisa coremepe, od belanusa Lucala azodia-zodore paebe Soba iisononu cahisa uirequo OPE copehanu od racalire maasi bajile caosagi; das yalaponu dosiji od basajime; od ox ex dazodisa siatarisa od salaberoxa cynuxire faboanu. Vaunala cahisa conusata das DAOX cocasa ol Oanio yore vohima ol jizodyzoda od eoresa cocasaji pelosi molui das pajeipe, laraji same darolanu matorebe cocasaji emena. El pataralaxa yolaci matabe nomiji mononusa olora jinayo anujelareda. Ohyo! ohyo! ohyo! ohyo! ohyo! ohyo! noibe Ohyo! caosagonu! Bajile madarida i zodirope cahiso darisapa! NIISO! caripe ipe nidali!

Výslovnosť:

Koh.rah.tz.oh Keh.í.ess Koh.ar.meh.peh Oh.deh Beh.lah.neh.ess Luh.kah.el Ah.zodí.ah.zod.oh.reh Pah.eh.beh, Soh.bah Lí.loh.noh.neh Keh.í.ess Ví.ar.qu "Oh.peh" Eh.oh.peh.ah Neh Oh.deh Rah.keh.lí.ar Mah.ah.ess.í Bah.geh.leh Kah.oh.ess.gí, Deh.ess Í.ah.el.poh.neh Doh.ess.í.geh Oh.deh Bah.seh.gí.em:

Oh.deh Sah.el.beh.roh.tz Kí.neh.tz.í.ar Eff.ah.boh.ah.neh. Veh.nah.el Keh.í.ess Koh.neh.ess.teh Deh.ess "Dah.oh.tz" Koh.kah.ess.geh Oh.el Oh.ah.ní.oh Í.oh.reh Voh.í. em Oh.el Gí.zodí .ah.tz Oh.deh Eh.oh.reh.ess Koh.kah.ess.geh Peh.loh.ess.í Moh.luh.í Deh.ess Pah.geh.í.peh Lah.ar.ah.geh Oh.em Deh.roh.leh.neh Mah.toh.reh.beh Koh.kah.seh.beh Eh.meh.nah. El Pah.teh.rah.el.tz Í.oh.el.kí "Mah.teh.beh," Noh.mí.geh Moh.noh.neh.ess Oh.el.oh.rah Geh.nah.í Ah.neh.geh.el.ah.reh.deh. Oh.í.oh! Oh.í.oh! Oh.í.oh! Oh.í.oh! Oh.í.oh! Oh.í.oh! Noh.í.beh Oh.í.oh Kah.oh.ess.goh.neh! Bah.geh.leh Mah.deh.rí.deh Í Zodí.roh.peh Keh.í.ess.oh Deh.rí.el.pah. Ní.í.ess.oh:

Keh.rí.peh Í.peh Ní.dah.el.í.


"Oh.peh" (OP) = 22

"Dah.oh.tz" (DAOX) = 5678

"Mah.teh.beh" (MATB) = 1000

Preklad v češtine:

Hromy Soudu a Hněvu jsou spočítány a ukotveny na severu v podobě dubu, jehož větve jsou 22 hnízdy bědování a pláče uloženého pro Zemi, a jež hoří dnem i nocí vyvrhujíce hlavy štírů a živou síru smíchanou s jedem. Tyto hromy, jež 5678kráte ve 24 části okamžiku řvou stem mocných zemětřesení a tisíckráte početnějšími vlnami, odpočinku nemají, ani neznají klidného času. Tu jedna skála porodí 1000, stejně jakož srdce člověka zrodí myšlenky. Běda, běda, běda, běda, běda, běda, ano, běda Zemi, neboť její hříšnost jest, byla a bude veliká. Vejděte, nikoli však vaše zvuky!

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář