Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kľúč XIII.

Kľúč XIII.

Prepis podľa Deeho verzie:

Napeai babagen, ds brin VX ooaona lring vonph doalim, eolis ollog orsba ds chis affa; micma isro mad, od lonshi tox, ds i vmd aai grosb; * zacar od zamran; odo cicle qaa; zorge, lap zirdo noco mad, hoath IAIDA.

Prepis podľa Golden Dawn verzie:

Napeai Babajehe das berinu VAX ooaona larinuji vonupehe doalime: conisa olalogi oresaha das cahisa afefa. Micama isaro Mada od Lonu-sahi-toxa, das ivaumeda aai Jirosabe. Zodacare od Zodameranu. Odo cicale Qaa! Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe I A I D A.

Výslovnosť:

Nah.peh.ah.í Bah.bah.geh.neh Deh.ess Beh.rí.neh "Veh.tz" Oh.oh.ah.oh.nah El.rí.neh.geh Voh.neh.peh Doh.ah.el.í.em, Eh.oh.el.í.ess Oh.el.loh.geh Oh.reh.seh.bah Deh.ess Keh.í.ess Ah.eff.eff.ah. Mí.Keh.mah Í.ess.roh Mah.deh Oh.deh Loh.neh.seh.í.toh.tz Deh.ess Í.veh.meh.deh Ah.ah.í Geh.roh.ess.beh. Zod.ah.kah.reh Oh.deh Zod.ah.meh.rah.neh:

Oh.deh.oh Kí.keh.leh Qu.ah.ah: Zod.oh.reh.geh:

Lah.peh Zodí.reh.doh Noh.koh Mah.deh, Hoh.ah.teh Í.Ah. Í.Deh.Ah!


"Veh.tz" (VX) = 42

Preklad v češtine:

Ó vy , Meče jihu, kteříž máte očí 42 k rozdmýchání hněvu z hříchu, jenž činí opilými ty, kteříž jsou prázdní: mějte na paměti slibu Božího i moci jeho, nazývanou mezi vámi hořkým žihadlem. Dejte se do pohybu a ukažte se; otevřete tajemství stvoření svého, chovejte se ke mně přátelsky, neboť jsem služebníkem téhož Boha vašeho, pravým uctívačem Nejvyššího.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář