Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kľúč XIV.

Kľúč XIV.

Prepis podľa Deeho verzie:

Noromi bagie, pasbs oiad, ds trinkt mirc OL thil, dods tol hami caosgi homin; ds brin oroch QUAR; micma bialo iad, a isro tox, ds i umd aai baltim; * zacar od zamran; odo cicle qaa; zorge, lap zirdo noco mad, hoath IAIDA.

Prepis podľa Golden Dawn verzie:

Noroni bajihie pasahasa Oiada! das tarinuta mireca OL tahila dodasa tolahame caosago Homida: das berinu orocahe QUARE: Micama! Bial' Oiad; aisaro toxa das ivame aai Balatima. Zodacare od Zodameranu! Odo cicale Qaa! Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe I A I D A.

Výslovnosť:

Noh.roh.mí Bah.gí.eh Pah.ess.beh.ess Oh.í.ah.deh, Deh.ess Teh.rí.neh.teh Mí.ar.keh "Oh.el" Teh.í.el, Doh.deh.ess Toh.leh.ah.meh Kah.oh.ess.goh Hoh.mí.neh, Deh.ess Beh.rí.neh Oh.roh.koh "Quh.ar":

Mí.keh.mah Bí.ah.el Oh.í.ah.deh, Ah.í.ess.roh Toh.tz Deh.ess.í.veh.em Ah.ah.í Bah.el.tí.em. Zod.ah.kah.reh Oh.deh Zod.ah.meh.rah.neh:

Oh.deh.oh Kí.keh.leh Qu.ah.ah:

Zod.oh.reh.geh:

Lah.peh Zodí.reh.doh Noh.koh Mah.deh, Hoh.ah.teh Í.Ah. Í.Deh.Ah!


"Oh.el" (OL) = 24

"Quh.ar" (QUAR) = 1636

Preklad v češtine:

Ó vy, Synové Běsu, Dcery Spravedlivého, kteříž sedíte na 24 místech a soužíte pozemské tvory věkem; kteříž máte pod sebou 1636: zřete hlasu Božího, slibu Toho, kterýž jest mezi vámi nazýván Běsem (či Nejvyšší Spravedlností). Dejte se do pohybu a ukažte se; otevřete tajemství stvoření svého, chovejte se ke mně přátelsky, neboť jsem služebníkem téhož Boha vašeho, pravým uctívačem Nejvyššího.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář