Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kľúč XV.

Kľúč XV.

Prepis podľa Deeho verzie:

Ils tabaan l ialprt, casarman vpaahi chis DARG, ds oado caosgi orscor, ds omax monasci baeovib od emetgis iaiadix: * zacar od zamran; odo cicle qaa; zorge, lap zirdo noco mad, hoath iaida.

Prepis podľa Golden Dawn verzie:

Ilasa! tabaanu li-El pereta, casaremanu upaahi cahisa DAREJI; das oado caosaji oresacore: das omaxa monasaci Baeouibe od emetajisa Iaiadix. Zodacare od Zodameranu! Odo cicale Qaa. Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe I A I D A.

Výslovnosť:

Í.el.ess Tah.bah.ah.neh Lí.ah.el.peh.reh.teh Kah.sah.reh.mah.neh Veh.pah.ah.hí Keh.í.ess "Dah.ar.geh" Deh.soh.kí.doh Kah.oh.ess.gí Oh.reh.seh.koh.reh:

Deh.ess Oh.mah.tz Moh.nah.seh.kí Bah.eh.oh.uh.í.beh Oh.deh Em.eh.teh.gí.ess Í.ah.í.ah.dí.tz. Zod.ah.kah.reh Oh.deh Zod.ah.meh.rah.neh:

Oh.deh.oh Kí.keh.leh Qu.ah.ah: Zod.oh.reh.geh:

Lah.peh Zodí.reh.doh Noh.koh Mah.deh, Hoh.ah.teh Í.Ah. Í.Deh.Ah!


"Dah.ar.geh" (DARG) = 6739

Preklad v češtine:

Ó ty, Vládče prvního Plamene, kterýž pod svými Křídly máš 6739, jež Zemi protkávají suchem, kterýž znáš velké jméno Spravedlnost a pečeť cti: dejte se do pohybu a ukažte se; otevřete tajemství stvoření svého, chovejte se ke mně přátelsky, neboť jsem služebníkem téhož Boha vašeho, pravým uctívačem Nejvyššího.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář