Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kľúč XVI.

Kľúč XVI.

Prepis podľa Deeho verzie:

Ils viv ialprt, salman balt, ds acroodzi busd, od bliorax balit; ds insi caosgi lusdan EMOD ds om od tliob: drilpa geh ils mad zilodarp. * zacar od zamran; odo cicle qaa; zorge, lap zirdo noco mad, hoath IAIDA.

Prepis podľa Golden Dawn verzie:

Ilasa viviala pereta! Salamanu balata, das acaro odazodi busada, od belioraxa balita: das inusi caosaji lusadanu EMODA: das ome od taliobe: darilapa iehe ilasa Mada Zodilodarepe. Zodacare od Zodameranu. Odo cicale Qaa: zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe I A I D A.

Výslovnosť:

Í.el.ess Ví.uh.í.ah.el.peh.reh.teh, Sah.el.mah.neh Bah.el.teh, Deh.ess Ah.keh.roh.oh.deh.zodí Buh.ess.deh Oh.deh Beh.lí.oh.rah.tz Bah.el.í.teh:

Deh.sí.neh.sí Kah.oh.ess.geh Luh.ess.í.dah.neh "Em.oh.deh" Deh.ess.oh.em Oh.deh Teh.lí.oh.beh:

Deh.rí.el.pah Geh Í.el.ess Mah.deh Zodí.el.oh.dah.reh.peh. Zod.ah.kah.reh Oh.deh Zod.ah.meh.rah.neh:

Oh.deh.oh Kí.keh.leh Qu.ah.ah: Zod.oh.reh.geh:

Lah.peh Zodí.reh.doh Noh.koh Mah.deh, Hoh.ah.teh Í.Ah. Í.Deh.Ah!


"Em.oh.deh" (EMOD) = 8736

Preklad v češtine:

Ó ty, druhý Plameni, Dome Spravedlnosti, kterýž máš počátku svého ve slávě útěchu dáš spravedlivým, kterýž kráčíš po Země Nohama v počtu 8763, jež chápou tvá stvoření a rozlišují je: velký jsi v Bohu, jenž jest Rozpínavý Dobyvatel. Dejte se do pohybu a ukažte se; otevřete tajemství stvoření svého, chovejte se ke mně přátelsky, neboť jsem služebníkem téhož Boha vašeho, pravým uctívačem Nejvyššího.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář