Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kľúč XVII.

Kľúč XVII.

Prepis podľa Deeho verzie:

Ils d ialprt, soba vpaah chis nanba zixlay dodsih, od ds brint TAXS hubardo tastax ilsi, soba iad i vonpho unph: aldon dax il od toatar. * zacar od zamran; odo cicle qaa; zorge, lap zirdo noco mad, hoath IAIDA.

Prepis podľa Golden Dawn verzie:

Ilasa dial pereta! soba vaupaahe cahisa nanuba zodixalayo dodasihe od berinuta FAXISA hubaro tasataxa yolasa: soba Iad I Vonupehe o Uonupehe: aladonu dax ila od toatare! Zodacare od Zodameranu! Odo cicale Qaa! Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe I A I D A.

Výslovnosť:

Í.el.ess Dí.ah.el.peh.reh.teh Soh.bah Veh.pah.ah Keh.í.ess Nah.neh.bah Zodí.tz.lah.í Doh.deh.ess.í.heh Oh.deh Beh.rí.neh.teh "Eff.ah.tz.ess" Huh.bah.roh Tah.ess.tah.tz Í.el.ess.í, Soh.bah.í.ah.deh Í Voh.neh.poh.veh.neh.peh, Ah.el.doh.neh Dah.tz Í.el Oh.deh Toh.ah.tah.ar. Zod.ah.kah.reh Oh.deh Zod.ah.meh.rah.neh:

Oh.deh.oh Kí.keh.leh Qu.ah.ah: Zod.oh.reh.geh:

Lah.peh Zodí.reh.doh Noh.koh Mah.deh, Hoh.ah.teh Í.Ah. Í.Deh.Ah!


"Eff.ah.tz.ess" (FAXS) = 7336

Preklad v češtine:

Ó ty, třetí Plameni, jehož křídla jsou trny rozněcující soužení a jenž máš 7336 Živých Lamp, kteréž tě předcházejí; jehož Bůh jest Hněv ve Zlobě: opásej svá bedra a vyslyš mne! Dejte se do pohybu a ukažte se; otevřete tajemství stvoření svého, chovejte se ke mně přátelsky, neboť jsem služebníkem téhož Boha vašeho, pravým uctívačem Nejvyššího.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář