Jdi na obsah Jdi na menu
 


Veľká tabuľa zjednotenia

Veľká tabuľa Zjednotenia

dle Golden Dawn

v latinke

v enochiánčine

 

Enochiánsky systém tvoria Kľúče (Volania) a Strážne veže, inak nazývané Tabule Strážnych veží. A tie sú v tejto chvíli predmetom nášho záujmu. Otázka Tabuli v Enochiánskom systéme je veľmi zložitá, zastrená mnohými nejasnosťami a v neposlednej rade i nejednotná, ako vyplýva z nasledujúceho. Preto objasniť Tabule aspoň v náčrte je úlohou neľahkou, obzvlášť pre niekoľko odlišných verzií.

 

John Dee sa vo svojom denníku zmieňuje o štyroch Strážnych vežiach, ktoré mu boli zverené pri komunikácii s Anjelmi. Každá z nich je tvorená mriežkou z 12tich stĺpcov a 13tich riadkov v ktorých sú zapísané Enochiánske písmená. Každá zo Strážnych veží je ďalej rozdelená krížom na ďalšie štyri časti a následne zviazaná v kríži tzv. Tabulou Zjednotenia do Veľkej dosky.  

Ak sa pozrieme na celú „dosku“ s písmenami trochu podrobnejšie, zistíme, že je v podstate akýmsi paradigmatom Univerza, so všetkými atributmi a analógiami. Z obrázku je očividné, že každá zo Strážnych veží odpovedá jednej zo svetových strán, elementu so všetkými kvalitami jemu prináležiacimi. A tu narážame na prvé odlišnosti. Tie sú spôsobené niekoľkými verziami. Podľa záznamu J. Deeho vieme, že Anjeli mu nadiktovali každú jednu Strážnu vežu samostatne a po jednotlivých písmenách, avšak bez udania všetkých korešpondencií. Dee sám pridelil veže jednotlivým svetovým kvadrantom, avšak v denníku sa môžeme dočítať, že vyjadril isté pochybnosti o správnosti vlastného usporiadania. Pri nasledujúcich „hovoroch“ mu Anjel Rafael diktuje upravenú Veľkú dosku a napomína Deeho aby nedôveroval svojmu rozumu. Ale i Rafaelova vylepšená doska, z ktorej vychádza i Golden Dawn, sa javí dosť problematickou a nesystematickou.

 

         Ak vezmeme do úvahy, že Veľká doska je schémou Univerza, potom primárni pohľad je nutné klásť na svetové strany a nie elementy, ako tomu učinili členovia vyššie zmieneného rádu. K rovnakému záveru musíme dôjsť, ak si uvedomíme, že Strážne veže nie sú ničím iným, ako diagramom na zlatom magickom talizmane, ktorí Dee nechal podľa inštrukcií Anjelov vyhotoviť. Potom sa nám ako správne usporiadanie Tabulí javí usporiadanie podľa Tysona. V jeho podaní sa Strážna vež "oro ibAh aozpi" nachádza vo východnom kvadrante- v ľavo hore; "MOr dial hCtGa" v južnom kvadrante- v pravo hore; "oiP teaa pDoce" v západnom kvadrante- v pravo dole; a "mph arsl gaiol" v kvadrante severnom- v ľavo dole. Ak ponecháme elementy živlov v Pentagramatickej schéme tak, ako je bežné, bude Veľká Doska vypadať následne:

 

I napriek tomu, že na prvý pohľad sa Veľká Doska javí nezmenená, nie je tomu tak. Došlo k zámene Strážnej veže "mph arsl gaiol", ktorá sa pôvodne nachádzala v ľavom dolnom kvadrante so Strážnou vežou "MOr dial hCtGa", ktorá prináležala kvadrantu v pravo hore. Farebná schéma, ktorá v našom prípade udáva kvalitu živlov zostala nezmenená, vychádzajúc z Pentagramatickej analógie jak živlovej, tak i vpísaného mena   (JHŠWH).

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář